За TR TestCenter 2.0

Име на продукта: TR TestCenter 2.0

Права върху продукта: Трейс руут“ ООД.

Линк: www.tr-testcenter.trace-route.eu

ПАРАМЕТРИ:

 • WEB базиранa;
 • Работа в интернет и вътрешна мрежа (офлайн);
 • Създаване на тестове по теми, с възможност за автоматични избор и подредба на въпроси от обща база данни;
 • Изследване нивото на ключови знания и умения на персонала, нивото на актуалност на професионалните знания и умения.
 • Изготвяне на общи и индивидуални учебни планове за служителите в администрацията;
 • Определяне на нуждите от развитие на всеки служител и подобряване на неговите компетентности;

Функционални характеристики: Администриране на потребители:

 • Администраторът на Платформата (софтуера) има възможност да създава, редактира, изтрива различни потребители на Платформата (софтуера) .
 • Платформата (софтуера) поддържа задаване на роли и редактиране на права и правомощия за всяка роля в зависимост от нуждите на конкретният потребител.
 • На един потребител е възможно да се назначава повече от една роля. Ролите могат да бъдат копирани и модифицирани.

Администриране на съдържание:

Платформата е с вградена функционалност за разширени възможности при търсене и управление на съдържанието. Съдържанието може да бъде филтрирано по всички параметри зададени към него.

Съдържанието има 3 категории:

публично, с временен достъп и с ограничен достъп.

Персонализиране на интерфейса:

Интерфейсът на Платформата се персонализира на ниво платформа: възможности за персонализация е промяна на цветовата гама и любими менюта/категории, размер на шрифтовете.

Функция Известяване по e-mail.

Функция Single Sign On.

Функция Експорт: HTML, .txt, .xml, .odf, .ggb;

Функция Планиране.

Функция за управление на тестове:

Поддържат се следните тестове:

 • Затворен тестов въпрос с един верен отговор;
 • Затворен тестов въпрос с множество правилни отговори;
 • Попълване на празно място (точен отговор);
 • Попълване на празно място (интервали с различна оценка);
 • Падащо меню;
 • Хот-спот (посочване на определена точка на графика);
 • Хот-зона (посочване на определена зона на графика/картинка)
 • Провлачване на елементи до определеното им място / пъзели (drag-and-drop);
 • Възможно интегриране на помощни файлове, в помощ на изчисленията на дадена задача;

Назначавани условя в задачите.

При даване на различни отговори на един въпрос да се зареждат различни поредици (групи) от следващите въпроси.

Функция споделени задачи:

Този модул предлага на потребителите пълно взаимодействие помежду им, както и възможност за отдалечена работа по един и същи проект.

Платформата (софтуера) предлага и възможност за коментари към всеки един елемент, вградена чат система; система за споделяне на екрана.

 

Обработка на резултати

Обобщение на отговори:

 • Всеки въпрос въведен в базата данни да попада в определена за него категория под уникален идентификационен номер.
 • Тестовете за ВСЕКИ ОТДЕЛЕН потребител се сформират по отделно при предварително зададен алгоритъм от предварително подготвено хранилище с въпроси;
 • За да бъде възможен анализ на отговорите при „разбъркани“ тестове, при изискване на резултати Платформата (софтуера) подрежда отговорите по ID на въпроса, А НЕ по поредният му номер в теста на конкретният участник.
Оценка на тестове

 • Предварително зададен верен отговор на въпросите и оценка:

o             Да/Не;

o             Точен резултат;

o             Диапазон:

 • Ръчна оценка на дадените отговори;
 • Сортиране на еднакви отговори;

Експортиране на резултати във файлови формати: HTML, .txt, .xml, .odf, .ggb;

Обвързване на тема с въпрос: При грешен отговор на даден въпрос, след приключване на теста платформата да извежда съобщение с информация за областите, в които обучаемия трябва да се съсредоточи да изучава;

 

Архитектура на Платформата:

Платформена среда:

Всички компоненти от архитектурния модел на Платформата могат да бъдат инсталирани върху Microsoft Windows Server 2012 или по-нови.

Производителност:

Платформата (софтуера) поддържа до 1000 едновременни потребители. Време за реакция (response time) от изпращането на заявка към сървъра до зареждането на страницата е до 2 секунди.

Интерфейс:

Платформата (софтуера) е с динамичен уеб базиран интерфейс, който е интуитивен, лесен и удобен за работа.

Достъпност:

 1. Платформата (софтуера) е изцяло уеб базирана и да може да бъде достъпвана от всички видове уеб браузъри, без да има нужда от допълнителна инсталация на софтуер на работните станции от които се достъпва.
 2. Различни нива на достъп: публичен раздел, ограничен раздел, за потребители с регистрация и за потребители без регистрация;
 3. Възможност за работа извън линия. Новите данни се актуализират автоматично при достъп до интернет мрежа.